Veloitusperusteet

Veloitamme töistämme pääsääntöisesti joko toimeksiantoon käytetyn ajan perusteella tai kokonaispalkkiona, joka on etukäteen sovittu veloitus toimeksiannon suorittamisesta. Hinnoittelumme pohjautuu Suomen Freelancer Journalistien julkaisemiin palkkiolaskelmiin, jotka vastaavat työsuhteisen saman alan työntekijän keskimääräisiä kuukausiansioita.

Kerro meille, millaista apua kaipaat ja minkälainen käännös tai muu tekstityö olisi kyseessä, ja saat kohtuuhintaisen ja yksityiskohtaisen tarjouksen hinnasta, johon vaikuttaa työn laajuuden lisäksi aikataulun kiireellisyys ja mahdollinen erikoissanasto.  Alkukeskustelumme on aina maksuton, eikä tarjouksen pyytäminen maksa mitään tai sido sinua mihinkään.

Ehdot

  • Sovimme asiakkaan kanssa veloitusperiaatteesta ennen työn aloittamista.
  • Hintoihin sisältyy briiffin läpikäyminen asiakkaan kanssa, taustatyö, toimeksiannon tekeminen, kaksi katselmointi- ja kommentointikierrosta mahdollisine muutoksineen. Jos tarvitaan vielä jatkotyöstämistä, veloitamme siitä käytetyn ajan mukaan.
  • Tekstiin haluttavat korjaukset on ilmoitettava 14 työpäivän kuluessa siitä kun työ on luovutettu, ellei toisin sovita etukäteen.
  • Käsittelemme kaikkia tietoja, jotka koskevat asiakkaitamme, heidän tuotteitaan ja palveluitaan ehdottoman luottamuksellisesti. Tarvittaessa voimme allekirjoittaa salassapitosopimuksen.
  • Kiireellisyyslisänä veloitamme 25-50 %. Esimerkiksi työn toimituksesta asiakkaalle 24 tunnin kuluessa tai lyhyemmässä ajassa peritään 50 %:n kiirelisä, samoin töistä, jotka pyydetään tehtäväksi kiireellisen aikataulun vuoksi viikonloppuisin, kansallisina juhlapyhinä ja niin edelleen.
  • Vastaamme sovitun aineiston toimittamisesta sovittuun aikaan ja sovituin ehdoin. Asiakkaan vastuulla on tarkistuttaa työ juridisesta näkökulmasta, jos se on toiminnalle olennaista.

Toimeksiantosopimus

Laajoista toimeksiannoista ja pitemmistä projekteista teemme mielellämme kirjallisen sopimuksen ennen työn aloittamista. Sopimuspohjana voimme käyttää esimerkiksi Yritystulkin mallipohjaa.

Tietosuoja

Tekstitoimisto NorthLing Ay käsittelee henkilötietoja tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Korruption vastaiset käytännöt

Yrityksemme toimii korkeiden eettisten ja moraalisten arvojen mukaisesti. Noudatamme kaikessa toiminnassamme lahjonnan ja korruption vastaisia periaatteita.

Pyydä tarjous